Back to All Events

Yogaterapigruppe ved Norsk Karakteranalytisk Inst.


Tilbudet består av 8 gruppemøter à 2 timer over 8 uker, samt 2 individuelle samtaler ved oppstart og avslutning - max. 8 deltakere. 

Tilbudet er trygderefundert og du behøver derfor henvisning fra din lege eller psykolog for å delta.  Samlet pris kr 3400 + egenandel*.

* Egenandel til HELFO inntil du oppnår frikortgrense (kr 2258). 

Beskrivelse av tilbudet: Terapigruppen vil gi deg en terapeutisk innføring i kroppslig-mentale øvelser fra tradisjonell yoga/meditasjon: pusteøvelser, sittende meditativ øvelse, yogastillinger og spennings-reduserende teknikker.  

Gruppemøtene vil ha et hovedfokus på disse selvutforskende øvelsene fra yoga, etterfulgt av felles samtale der det blir anledning til å dele erfaringer fra øvelsene og hvordan disse kan bidra til å bevisstgjøre og behjelpe aktuelle livsutfordringer.  

De individuelle samtalene (à 60 min) vil gi deg en personlig kartlegging av dine behov ved oppstart og råd på veien videre ved avslutning.  

Tid: Onsdager kl 9.30 - 11.30, 31. oktober - 19. desember 2018.

Sted: Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrumsvei 19, Nydalen, Oslo.  

Hvem passer tilbudet for? Tilbudet passer for personer med ulike allmenne psykologiske- og/eller kroppslige plager. Yogaøvelsene passer for alle fysiske nivå og krever ingen forhåndskunnskap.

Hvordan få plass?  Du kan ta kontakt på e-post: kruse.siri@gmail.com eller via nettstedene under. Henvisning kan også sendes direkte: Siri Kruse v/ Norsk Karakteranalytisk Institutt, Gjerdrumsvei 19, 0484 Oslo.  

Om: Siri Kruse er klinisk psykolog med fordypning i relasjonell kroppsbasert psykoanalytisk terapi. Hun har omfattende utdanning og personlig erfaring innen tradisjonell Hatha yoga, veiledet av internasjonalt fremstående lærere. Les mer: 

www.yogapsykologi.no /

www.coreyoga.no    

Earlier Event: June 2
Yogahelg i vakre Lofoten