"Siri er opptatt av yoga som prosess og hun er teknisk svært dyktig. Hun er opptatt av trygghet for eleven og underviser på den enkelte elevs nivå og utgangspunkt. Med sitt varme vesen er hun inspirerende og skaper engasjement hos eleven."

Fotograf_Nicki_Twang_farge_T7A8787.jpg
Yoga is one method - a meditative process
— Paul Dallaghan
Fotograf_Nicki_Twang_W3A0043.jpg

“Yogaøvelsene er laget for å hjelpe oss til å bevege oppmerksomheten friere mot sentrum av kroppen, med utgangspunkt i kjerneområdene omkring bunnen av ryggsøylen.”