I 2018 åpnet jeg Core Yoga hvor jeg tilbyr intensiv workshop-basert undervisning i Oslo og andre deler av landet.

Core Yoga er ikke en yogaform, men et navn jeg har gitt yogaskolen for å si at yoga dreier seg om å utforske vår natur og naturen vi er del av. Yogaøvelsene kan hjelpe oss å kjenne mer av oss selv, på godt og vondt, og fremme stabilitet og bevegelsesfrihet i kroppen som helhet. De er laget for å hjelpe oss til å bevege oppmerksomheten friere mot sentrum av kroppen, med utgangspunkt i kjerneområdene omkring bunnen av ryggsøylen. Sanskrit oversettelse av ordet kjerne eller core er hṛdaya, som betyr hjerte. Dette sier kanskje noe om den sentrale betydningen av hjertet og kjærlighet for hvordan vi har det, og dermed også viktigheten av å ha en behagelig yogapraksis tilpasset egne behov.

Ved Core Yoga ønsker jeg å undervise yoga som en sentrert og varm praksis, plassert i sammenheng med filosofi, vitenskap og livet vi lever. Målet er å gi den enkelte elev kunnskap til å etablere og utvikle en egen yogapraksis.

- Siri

 
Fotograf_Nicki_Twang_farge_T7A8806.jpg

Siri Kruse

Bakgrunnen min for å undervise er omfattende erfaring innen tradisjonell Hatha yoga og Ashtanga Vinyasa yoga, personlig veiledet av internasjonalt fremstående lærere innen asana, pranayama og meditasjon. Jeg har mangeårig instruktøropplæring både i og utenfor Yoga Alliance.

Jeg åpner Core Yoga i 2018 med stor takk til min lærer Paul Dallaghan. Hans brede og fleksible tilnærming til Hatha yoga har inspirert og utviklet min praksis og undervisning de tre siste årene. Med en slik åpenhet i egen praksis har jeg i enda større grad enn tidligere fått erfare gevinstene av yoga.

Jeg har også hatt gleden av å praktisere to somre med Sri O.P. Tiwari, Paul´s lærer og autoritet innen Hatha yoga og Pranayama i verden i dag. Tiwari er tilknyttet Kaivalyadhama Yoga Research Institute i India, som ble grunnlagt av hans lærer Swami Kuvalyananda i 1924. Kuvalyandas mål var å forene tradisjonell yoga med moderne vitenskap, for å komme mennesker til nytte. Paul viderefører dette arbeidet i dag med omfattende doktorgradsarbeid i tillegg til å drive Centered Yoga og Samahita Retreat i Thailand.

Høsten 2016 holdt Paul kurs på Akerselva Ashtanga. Han planlegger å legge neste kursbesøk til Lofoten!

Core Yoga er en videreutvikling av Akerselva Ashtanga, som jeg drev fra 2014-2017. Her underviste jeg daglig Mysorestil Ashtanga yoga i skolen etter Sri K. Patthabi Jois. Jeg praktiserte selv Ashtanga Vinyasa Yoga i 12-13 år og hadde et nært læreforhold med Prem og Radha Carlisi, begge direkte elever av Patthabi Jois. Jeg assisterte Prem og Radha i den daglige undervisningen ved Ashtanga Yoga Bali Research Centre i ett år, før jeg åpnet Akerselva Ashtanga med deres anbefalinger. Prem og Radha lærte meg å gi gode tekniske instruksjoner tilpasset den enkelte elev, i tråd med ayurvediske prinsipper. 

Fra 2009-2012 bodde jeg og underviste yoga i Lofoten. Jeg holder jevnlig helgekurs i Lofoten, Vesterålen og Bodø-området.

I tillegg til å undervise yoga er jeg klinisk psykolog, under spesialisering i kroppsbasert relasjonell psykoterapi ved Norsk Karakteranalytisk Institutt. Sammen med kunnskapen fra yoga gir dette meg et grundig innblikk i menneskets helhetlige fungering. Jeg er dypt opptatt av å utvikle og formidle denne kombinerte kunnskapen i yogaundervisning, psykoterapipraksis og vitenskapelig arbeid. 

CV:

Psykologutdanning:
Profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen (2002-2009). Fordypningskurs i klinisk voksenpsykologi ved Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykoanalytisk Institutt (2010-2012). Spesialistutdanningen i psykoterapi ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (2015 - p.t.): spesialisering i kroppsbasert relasjonell psykoanalyse.

Arbeidserfaring:
Nordlandssykehuset Lofoten Poliklinikk for voksne (2009-2012). K.G. Jebsen Senter for Psykoseforskning OUS/UiO (2013-2014). Privatpraksis ved Norsk Karakteranalytisk Institutt (2014-p.t.), les mer: www.yogapsykologi.no.

Yogautdanning: 
Centered Yoga: Advanced Yoga Teacher Training 700 timer, Asana & Pranayama Detail and Practice (continuing education) med Paul Dallaghan og Sri O.P. Tiwari (2015, 2017, 2018 & 2019). Samt flere tilleggskurs (5x) med Paul og personlig veiledning.  

Kaivalyadhama Yoga Institute: Advanced Pranayama Workshop med Sri O.P. Tiwari (October 2018), kommende: Pranayama Anushthana i oktober 2019.

Ashtanga Yoga Bali Research Centre AYBRC: Ett år personlig lærlingforhold med Prem og Radha Carlisi fra august 2013 - mai 2014, 3 x 3-uker Teacher Intensive Training AYBRC (2012, 2014 & Advanced 2016).

Kurs og praksis med andre anerkjente yogalærere: Alexander Medin, Kajsa Josefina Finnström, Mark og Joanne Darby, Manju Jois,
Tim Feldmann, Petri Raisinen m.fl. 

Den daglige praksisen har gjort meg sterkere, både mentalt og fysisk. Jeg er mer bevisst og aktivt tilstede i min egen kropp. Siri er en god lærer som gir kyndig veiledning på det nivået man til enhver tid befinner seg. Jeg setter stor pris på at man følger sin egen kroppsutvikling, uten å bli påtvunget urealistiske og usunne idealer. Gleden av mestring har vært overveldende!
— Agnes Lindberg
Fotograf_Nicki_Twang_W3A0026.jpg

 

 

Fotograf_Nicki_Twang_farge_T7A8898.jpg
Siri er nøye og presis, har en ro jeg beundrer stort, og er akkurat passe “streng” i forhold til å lære bort yogaen. De dagene jeg starter med yoga får et helt annet ufall enn hvis jeg ikke gjennomfører det.
— Berit Rokstad