Påmeldingsskjema                    

Ved spørsmål ta kontakt på e-post: kruse.siri@gmail.com.

Velkommen!

Navn *
Navn
Påmelding til hvilket kurs? *
Kryss av for hvilket kurs du ønsker å melde deg på:
 
 

Sted

Kursene i Oslo høsten 2019 holdes på Yogeriet. Adr.: Birch-Reichenwaldsgate 25, på Sandaker mellom Torshov og Storo (www.yogeriet.com).